شنبه, 14 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۳۴:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ 
تعمیرات ،نگهداری و راهبری تأسیسات بیمارستان فاطمه الزهرا (س) اشتهارد
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشتهارد
درنظر دارد که تعمیرات ،نگهداری و راهبری تأسیسات خود را بمدست یکسال تمام از طریق استعلام بهاء به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان همکاری از تاریخ انتشار آگهی بمدت 7 روز کاری تا (تاریخ 1396/3/16 ) فرصت دارند با مراجعه حضوری به بیمارستان –  قسمت امور عمومی برگ استعلام بهاء را اخذ و قیمت پیشنهادی خود را بصورت مکتوب در پاکت در بسته به واحد حراست تحویل دهند.    
 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0