شنبه, 14 تير 1399
  • ساعت : ۱۴:۳۷:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
روز بهره‌ وری و بهینه سازی مصرف
 در تعریف مفهومی بهره وری عبارت است از؛ استفاده مطلوب، موثر و بهینه از همه لحظه ها، مجموعه امكانات، ظرفیت ها، پتانسیل ها، سرمایه ها، نیروها و منابعی است كه به انسان برای رسیدن به رشد و شكوفایی همه جانبه كمك می كند.
مفاهيم، نكات و پيام‌هاي بهره ‌وري
1- به لحاظ عدم آگاهي كامل افراد جامعه از مفاهيم بهره ‌وري برداشت‌ هاي نادرستي بعضاً از بهره وري و بهبود آن مي‌شود، بطور مثال عده‌اي بهره‌ وري را به ‌عنوان سخت‌ تر كار كردن مي‌دانند در صورتي ‌كه معنا و مفهوم بهره ‌وري در ارتباط با كار كردن چيز ديگري است. بهره ‌وري را مي‌ توان هوشيارانه و آگاهانه ‌تر كار كردن بيان كرد نه سخت تر كار كردن.
2- اگر سازماني بخواهد به بهبود بهره ‌وري مستمر و پايدار دست يابد بايد براي بهره ‌وري و بهبود آن اهميت استراتژيك  قائل شود و به بهبود بهره ‌وري به عنوان يك فرايند مديريتي نگاه كند. چون فرايند مديريتي، فرايندي مستمر، پيوسته و پايدار بوده و هنگامي ‌كه شكل گرفت به طور مداوم و لاينفك به عملكرد سازماني تبديل مي‌شود و برخلاف برنامه به يك دوره زماني خاص محدود نمي ‌شود.
3- بهره ‌وري قبل از اين كه به ‌عنوان يك شاخص اقتصادي و يا عامل توسعه مطرح شود يك فرهنگ است. براي اين كه بهره‌ وري در يك جامعه پايگاهي پيدا كرده و ماندگار شود و در متن عقايد و سنت‌ هاي بومي ريشه بدواند، بايد نه تنها به عنوان يك معيار اقتصادي صرف، بلكه به ‌عنوان يك انديشه و تفكر قلمداد شود.
4- هميشه اين باور وجود دارد كه هر فرد در حالت عادي داراي استعداد‌ها، قابليت‌ ها و ظرفيت ‌هايي از قبيل: خلاقيت، نوع ‌آوري، ابتكار، اختراع، مديريت، رشد و ترقي و هم چنين ويژگي‌ هاي خاصي مي‌باشد كه بر اثر پرورش و آموزش‌ هاي صحيح و مناسب مي‌توان اين استعدادها، قابليت‌ ها و ظرفيت‌ ها را به مرحله ظهور رساند و موجب رشد و بهبود بهره ‌وري نيروي انساني گرديد. بنابراين از جمله مهم ترين ابزارهاي رشد و بهبود بهره‌وري توجه به آموزش و پرورش هدفمند نيروي انساني مي‌باشد.
5- سعادت، خوشبختي و بهروزي هر ملتي وابسته به كار و تلاش همه اقشار جامعه مي‌باشد و بهره ‌وري معياري براي ارزيابي عملكرد اين فعاليت ‌ها و تلاش‌ ها در بخش‌ هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشد. بر اين اساس طبيعي است جوامعي كه مردمي سخت‌كوش و فعال و تلاشگر دارند از بهره‌ وري بالايي برخوردار خواهند بود.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0