شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / اخبار سایت .
  • ساعت : ۱۴:۲:۳۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
آگهي واگذاری نقلیه
برگزاری استعلام بهاء نقلیه بیمارستان
آگهی برگزاری استعلام بهاء واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان اشتهارد
آگهي واگذاری نقلیه شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد از طریق برگزاری استعلام بهاء

آگهي واگذاری نقلیه شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد

از طریق برگزاری استعلام بهاء

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد

 موضوع: واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اشتهارد

آدرس بیمارستان: اشتهارد – بلوار آیت اله خامنه ای- جنب کلانتری شهری- بیمارستان فاطمه الزهراء(س) اشتهارد

محل دريافت اوراق: دفتراموراداری بیمارستان

مهلت دريافت اوراق: به مدت 4 روزکاری از تاریخ 15/07/98  لغایت 18/07/98

  • شماره تلفن 37722311-026 امور اداری بیمارستان جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی مربوطه اعلام میگردد.

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكت) : ‌به مدت 6 روز از تاریخ 20/07/98  لغایت 25/07/98

محل تحویل پاکات استعلام بهاء: دفترحراست بیمارستان فاطمه الزهراء(س) می باشد.

تذکر1 : شرکت کنندگان پیشنهادات قیمت خود را بانضمام اوراق تحویلی در پاکت لاک مهر شده تحویل دفتر حراست بیمارستان داده شود.

تذکر2 : در صورت دریافت تذکر یا اخطارکتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در استعلام بهاء را نخواهد داشت.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان: بلوار آیت اله خامنه ای – جنب کلانتری شهری – بیمارستان فاطمه الزهراء(س) اشتهارد

ساعت کاری بیمارستان: ازروزشنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 لغایت 30/14 و روزپنجشنبه از ساعت 30/13 8 می باشد.

     شماره تماس : 37722311-026

 

 

                                            شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان فاطمه الزهراء(س) اشتهارد

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0